Välkommen till SWEBATT!

SWEBATT är en ekonomisk förening (org nr 769618-4972) som är delägare i BlyBatteriRetur AB (www.blybatteriretur.se). SWEBATT erbjuder små- och medelstora aktörer medlemskap och därigenom inflytande och insyn i BlyBatteriRetur. Målet med detta är att säkerställa att BlyBatteriRetur erbjuder en så bra lösning som möjligt, för så många företag i branschen som möjligt, vad avser producentansvaret för blybatterier.

Medlem i SWEBATT kan vara företag, enskilda eller organisationer, som omfattas av förordningen om producentansvar för batterier. Undantag görs för företag som i första hand säljer fordon, truckar eller andra system som innehåller blybatterier, och som därmed redan har annan representation för sina intressen.

Du kan ladda ned våra stadgar i PDF-format här

Inbjudan årsmöte i Swebatt

Martin Alerstam (ordförande Swebatt) och jag själv som representant från BlyBatteriRetur vill välkomna er på Swebatt’s årsmöte, vilken kommer äga rum i hos Advokatfirman Westermark & Anjou, Sergels torg 12, Stockholm, den 15 maj, kl 10:00-13:00.

Preliminär agenda:
Kl 10:00
Kl 11:00

Kl 11:30
medlemmar är välkomna att delta)
Kl 12:00 Gemensam lunch i lokalen

OSA senast 1 maj.
Ladda ner inbjudan i PDF