Välkommen till SWEBATT!

SWEBATT är en ekonomisk förening (org nr 769618-4972) som är delägare i BlyBatteriRetur AB (www.blybatteriretur.se). SWEBATT erbjuder små- och medelstora aktörer medlemskap och därigenom inflytande och insyn i BlyBatteriRetur. Målet med detta är att säkerställa att BlyBatteriRetur erbjuder en så bra lösning som möjligt, för så många företag i branschen som möjligt, vad avser producentansvaret för blybatterier.

Medlem i SWEBATT kan vara företag, enskilda eller organisationer, som omfattas av förordningen om producentansvar för batterier. Undantag görs för företag som i första hand säljer fordon, truckar eller andra system som innehåller blybatterier, och som därmed redan har annan representation för sina intressen.

Du kan ladda ned våra stadgar i PDF-format här